เวปรายงานสภาพจราจร สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย NECTEC

ช่วงนี้ขาออกกรุงเทพเพื่อไปต่างจังหวัดรถหนาแน่นไปหมดล่ะครับ
ยังไงลองใช้บริการ เวปรายงานสภาพจราจร สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่พัฒนาโดย NECTECภายใต้ NSTDA ITS Cluster

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s