สัมมนาฟรีเรื่อง “Blogger Business”

งานมีวันพรุ่งนี้นะครับ

อ้างอิงจาก บ. ไทยเว็นเจอร์ ดอทคอม

หลักการและเหตุผล

2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ Blog ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นที่บทความ ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา ได้จุดประกายขึ้นในสังคมอินเทอร์เน็ตประเทศไทย วันนี้ การเขียน blog ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่ถือว่าต้องการข้อมูลองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น Social media เป็นกระแสที่ทำให้ นิตยสาร Time จัดให้ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทุกคนเป็นบุคคลแห่งปี
ม.รังสิต ร่วมกับ บ.ไทยเวนเจอร์ดอทคอม จำกัด เล็งเห็นกระแสของ Blog ที่มีบทบาทกับสื่อในโลกของอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อธุรกิจ,การศึกษาและการสร้างสื่อสารมวลชนอิสระขึ้น ที่เป็นเสรีภาพ
จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโลกของ Blog ความหมายและรูปแบบ ,การสร้างองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ต,การเป็นสื่อมวลชนอิสระ , กระแสของ blog ต่อ web 2.0 , บทบาทของมัลติมีเดียกับ blog

จุดประสงค์
1.เพื่อสอนในการเขียน Blog
2.เพื่อให้รู้จัก แนวคิด web 2.0 และไม่ให้คนไทยตกกระแส blog
3.ประโยชน์ของ blog กับชีวิต,การศึกษาและธุรกิจ
4.รู้จัก blog และ podcast
5.การเชื่อมโยงความรู้ในวงการอินเทอร์เน็ตไทย
6.เทคนิคการโปรโมท blog บน search engine

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา
-กลุ่มผู้สนใจที่ต้องเขียน Blog
-กลุ่มผู้ต้องการเป็นนักเขียน
-กลุ่มผู้ต้องการเป็นสื่อมวลชนอิสระ
-องค์กรธุรกิจที่ต้องการมี blog เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
-ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา

13.00 – 13.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
13.30 – 14.15 น. exteen.com กับ Blog วัยุร่นที่สมาชิกมากที่สุดกว่า 8 หมื่น โดยคุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล ผู้ก่อตั้ง exteen.com
14.15 – 15.00 น. Blog กับธุรกิจและชีวิต โดย กติกา สายเสนียห์ แห่ง keng.com
15.00- 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. สอนวิธีการเขียน Blog ด้วย Blogger.com โดยใช้เครื่องมือของ Google โดยคุณ ศรัณย์ ยุวรรณะ จาก hack-google.com

วิทยากรของหลักสูตร

1 . คุณกติกา สายเสนีย์ แห่ง keng.com (เจ้าพ่อ Blog เมืองไทย)
2 . คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล จาก exteen.com (ผู้ให้บริการ Blog วัยรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
3 . คุณศรัณย์ ยุวรรณะ จาก เว็บไซค์ hack-google.com สอนเขียน Blog ด้วย Blogger.com

สถานที่และเวลา

สถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี ม.รังสิต อาคารสาธรธานี ชั้น 7 ห้อง 701
วัน เวลา วันเสาร์ ที่12 พฤษภาคม 2550 13.30-16.30 น.
ดูแผนที่ คลิ้กที่นี่
การเดินทาง : แนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS ( ลงที่สถานีช่องนนทรี )

For more information: สัมมนาเรื่อง “Blogger Business”

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s