แหล่งข้อมูล Agile และ Extreme Programming (XP) ภาษาไทย

ไม่ได้แวะไปที่ SETEC Wiki มาสักพักแล้ว
เลยเพิ่งทราบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับ Agile และ XP ภาษาไทยด้วยครับ

Agile ภาษาไทย
Extreme Programming (XP) ภาษาไทย

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s