Commart X Gen Thailand 2007

เอ.อาร์. สานต่อความยิ่งใหญ่งานคอมมาร์ตฯ กลางปี ชูกระแสผู้บริโภคตอบรับเทรนด์ใหม่ “ไอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมที่เน้นความบันเทิงส่วนบุคคล เชื่อบูมสนั่นแน่ ในงาน “คอมมาร์ต เอ็กซ์เจน ไทยแลนด์ 2007” ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

For more information: Commart Thailand

1 Comment

  1. […] X Gen Thailand 2007 14 06 2007 ต่อเนื่องจากข่าวงาน Commart X Gen Thailand 2007 […]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s