การแก้ไขปัญหาภาษาไทยใน Spring Framework

แยกเป็นสองส่วนนะครับคือ

1. ปัญหาการแสดงผลภาษาไทย

อันนี้ต้องแก้ปัญหาที่ไฟล์ JSP หรือ XML ด้วยการเพิ่มข้อความนี้ลงบนหัวของไฟล์ JSP หรือ XML ทุกไฟล์

example.jsp
<%@page contentType=”text/html;charset=UTF-8″%>
<%@page pageEncoding=”UTF-8″%>
<html>
<head>
<META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=UTF-8″>

example.xml
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

2. ปัญหาการรับค่า input ภาษาไทย
เหมือนกับ Servlet หรือ Struts คือการ setCharEncoding ให้กับ HTTPServletRequest แต่ของ Srping จะมี ServletFilter มาให้เลย ทำให้เราไม่ต้องเขียนเอง โดยให้ set ค่า filter ใน web.xml ดังนี้

web.xml
<filter>
<filter-name>charsetFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>encoding</param-name>
<param-value>UTF-8</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>charsetFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s