“กะเทาะเปลือกไฟใต้” โดย สอาด จันทร์ดี

“กะเทาะเปลือกไฟใต้” โดย สอาด จันทร์ดี

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้จากการที่รุ่นพี่ Fwd ไฟล์ PDF มาทาง Email หลังอ่านจบผมหาข้อมูลเพิ่มทันที จึงไปเจอ Link ที่มีบทพิเศษที่นอกเหนือจากในหนังาสือ “บทพิเศษ นโยบายยึดครองประเทศไทย” เห็นว่าน่าสนใจดีเลยนำมาแชร์กันครับ

เปิดโปงขบวนการัฐปัตตานี โดย สอาด จันทร์ดี

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s