เริ่มแล้ว พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้วันนี้

หลังจากที่ตามข่าวกันมานานพอสมควรวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2550 เป็นวันแรกที่ พ.ร.บ ความผิดคอมพิวเตอร์ มีผลบังคับใช้ครับ
อ่านข้อมูลย้อนหลัง เพิ่มเติมตาม link ด้านล่างนี้

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เสวนา “ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์” ภายใต้รัฐบาลรัฐประหาร

ร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นเสวนา “ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์”ฯ

เสวนาร่าง พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการเสวนา พรบ. ความผิดทางคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ. ความผิดคอมพิวเตอร์ ผ่านสภาแล้ว

เอกสารชี้แจง พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต่อ สนช.

พ.ร.บ. ความผิดคอมฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สมาคม eCommerce เรียกประชุมด่วนเรื่อง พ.ร.บ.

ไอซีทีจัดสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ความผิดคอมฯ”

สัมมนา “การบังคับใช้กฎหมาย: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

จากสัมมนาเรื่องพ.ร.บ. ความผิดคอมฯ 13 ก.ค.

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s