รวมภาพเว็บ ICT ที่โดน hack เมื่อวานนี้

รายละเอียดของข่าวอ่านได้ที่ เว็บไอซีทีโดนเจาะฉลองกฏหมายใหม่ โดยคุณ lew แห่ง Blognone

550000009367401.jpg

550000009367402.jpg

550000009367403.jpg

550000009367404.jpg

550000009367405.jpg

1 Comment

  1. ท้าทายกฏหมายใหม่จริงๆ ครับ เนี่ยเขาเรียกว่าลองของ


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s