มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 7

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 7
(The 7th Thailand Open Source Software Festival)
2-3 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 น.- 17.00 น.
ชั้น 4,5 ห้อง บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์,ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

รายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Open Source Software Festival

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s