จดหมาย ‘ทักษิณ’ ถึงคนไทย ทำไมต้องลี้ภัย

This post has been moved to จดหมาย ‘ทักษิณ’ ถึงคนไทย ทำไมต้องลี้ภัย

Advertisements

รวมภาพเว็บ ICT ที่โดน hack เมื่อวานนี้

รายละเอียดของข่าวอ่านได้ที่ เว็บไอซีทีโดนเจาะฉลองกฏหมายใหม่ โดยคุณ lew แห่ง Blognone

550000009367401.jpg

550000009367402.jpg

550000009367403.jpg

550000009367404.jpg

550000009367405.jpg

เริ่มแล้ว พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้วันนี้

หลังจากที่ตามข่าวกันมานานพอสมควรวันนี้ วันที่ 18 ก.ค. 2550 เป็นวันแรกที่ พ.ร.บ ความผิดคอมพิวเตอร์ มีผลบังคับใช้ครับ
อ่านข้อมูลย้อนหลัง เพิ่มเติมตาม link ด้านล่างนี้

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เสวนา “ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์” ภายใต้รัฐบาลรัฐประหาร

ร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นเสวนา “ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์”ฯ

เสวนาร่าง พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการเสวนา พรบ. ความผิดทางคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ. ความผิดคอมพิวเตอร์ ผ่านสภาแล้ว

เอกสารชี้แจง พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต่อ สนช.

พ.ร.บ. ความผิดคอมฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สมาคม eCommerce เรียกประชุมด่วนเรื่อง พ.ร.บ.

ไอซีทีจัดสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ความผิดคอมฯ”

สัมมนา “การบังคับใช้กฎหมาย: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

จากสัมมนาเรื่องพ.ร.บ. ความผิดคอมฯ 13 ก.ค.

“กะเทาะเปลือกไฟใต้” โดย สอาด จันทร์ดี

“กะเทาะเปลือกไฟใต้” โดย สอาด จันทร์ดี

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้จากการที่รุ่นพี่ Fwd ไฟล์ PDF มาทาง Email หลังอ่านจบผมหาข้อมูลเพิ่มทันที จึงไปเจอ Link ที่มีบทพิเศษที่นอกเหนือจากในหนังาสือ “บทพิเศษ นโยบายยึดครองประเทศไทย” เห็นว่าน่าสนใจดีเลยนำมาแชร์กันครับ

เปิดโปงขบวนการัฐปัตตานี โดย สอาด จันทร์ดี

จบแล้ว…แม้วซีตี้

ตามรูป…

maew_city.jpg

ทรท.ตายยกเข่ง!สั่งยุบพรรค-ตัดสิทธิ์กก.บห. 5 ปี 111 คน

ที่มา: Manager Online

ไทยรักไทยผิดฉกรรจ์ ตายยกเข่ง ถูกศาลรธน.สั่งยุบพรรคพร้อมเพิกถอนสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารทั้งกระบิ 111 คน จำนวน 5 ขณะเดียวกันสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทย โดยเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง กก.บห.19และ 3 คนตามลำดับ

วันนี้(30 พ.ค.) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 18.15 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ เพื่อพิจารณาคำร้องยุบพรรคยุบพรรคไทยรักไทย(ผู้ถูกร้องที่ 1) พรรคพัฒนาชาติไทย(ผู้ถูกร้องที่ 2 ) และพรรคแผ่นดินไทย(ผู้ถูกร้องที่ 3 ) โดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยถูกอัยการสูงสุดร้องในข้อหาว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง

พร้อมระบุความผิดให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 66 ( 1) ที่ระบุว่า เป็นการกระทำการอันมีลักษณะ เป็นการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ (2) เป็นการกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 66(1) และ(3) ของพ.ร.บ.พรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านคำร้องรายละเอียดของคดีที่ให้ยุบ 3 พรรคดังกล่าว พร้อมทั้งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องทั้ง 3 พรรค

ทั้งนี้ในส่วนของพรรคไทยรักไทย มีผู้บริหารพรรคที่นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการหัวหน้าพรรคนำทีมมานั่งฟังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับประเด็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในคดียุบพรรคหรือไม่ โดยมีข้อโต้แย้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลและสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และโต้แย้งในเรื่องอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองในเรื่องการร้องให้ยุบพรรค รวมทั้งเรื่องการไม่เปิดโอกาสให้ให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งพิจารณาแล้วฟังไม่ขึ้น

จากนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อโต้แย้งในข้อเท็จจริง 8 กรณี ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างผู้สมัครจากพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 และ 3 จากพรรคผู้ถูกร้องที่ 1 สรุปได้ว่า ฟังไม่ขึ้นในทุกกรณี รวมทั้งศาลยังพิจารณาจากข้อเท็จจริงในประเด็นการมีผู้สมัครพรรคเดียวต้องได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 จึงมีการว่าจ้างผู้สมัครพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 และ 3 รวมทั้งมีการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์ประชุมในสภาผู้แทนราษฎร

ในคำวินิจฉัยยังระบุข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณอยุธยา รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไฟศาล เป็นว่าจ้างผู้สมัครจากพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 และ 3

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา เห็นว่าการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาสังกัดพรรค และการว่าจ้างผู้สมัคร การหลีกเลี่ยงการได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 กรณีมีผู้สมัครคนเดียวในเขตนั้น ทำทุกอย่างเพื่อกลับคืนสู่อำนาจ วินิจฉัยได้ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 มีการกระทำลวงตาว่าเป็นการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย

ขณะเดียวกันเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ถูกร้องที่ 1 ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย ไม่มีอุดมการณ์ กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

ส่วนผู้ถูกร้องที่ 2-3 กระทำในฐานะรับจ้างสมัครรับเลือกตั้ง แก้ไขฐานข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จากพฤติกรรมดังกล่าวมาพิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่อาจจรรโลงพรรคการเมืองจึงเห็นควรให้ยุบพรรค ส่วนข้ออ้างที่ว่ามีสมาชิกพรรคกว่า 14 ล้านเสียงหากยุบพรรคจะมีผลกระทบนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคที่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคเอาเอง ส่วนพรรคที่ 2-3 ก็มีความผิดในลักษณะเดียวกันจึงเห็นควรให้ยุบพรรค เช่นเดียวกัน

ส่วนประเด็นการตัดสิทธิ์การเลือกตั้งนั้น ศาลฯพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่ากรรมการบริหารพรรคลาออกไปแล้วก็ไม่มีผลหลีกเลี่ยงความผิด หรือเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และเนื่องจากพฤติกรรมความผิดร้ายแรงจึงเพิกถอนสิทธิ์การเมืองของพรรคผู้ถุกร้องที่ 1 (ทรท.)กรรมการบริหารพรรคจำนวน 111 คน ส่วนพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 19 คน ส่วนผู้ถูกร้องที่ 3 ตัดสิทธิ์การเมือง 3 คน

กระทรวงไอซีทียื่นฟ้อง YouTube

เนื่องด้วยกรณีที่ไอซีทีสั่งบล็อค YouTube ไปนั้นข่าวล่าสุดทางไอซีทีจะยื่นฟ้องแล้วครับ
ตามอ่านต่อได้ที่ สภาซุบซิบ