Comparison of issue tracking systems

วันนี้ลองนั่งหา Issue Tracking Systems ดีๆมาใช้สักตัว
ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้จัก Bugzilla, JIRA, Mantis, StarTeam, SharePoint
แต่จริงๆยังมีอีกเพียบครับ ทั้ง Free และเสียเงิน
ว่าแล้วก็ตามไปอ่านกันได้ที่

Comparison of issue tracking systems

Advertisements