เอี้ยก้วย ณ Google Chrome

This post has been moved to เอี้ยก้วย ณ Google Chrome

Advertisements

Migration from IE to Firefox

This post has been moved to Migration from IE to Firefox

Unable to create favorite: Unspecified error ใน IE7 และ Vista

error-create-favourite-ie7.png

สำหรับใครที่ Copy Favorite Folder จากเครื่องเก่า (ที่เป็น XP) มาใส่ใน Vista แล้วเจอปัญหา Create Favorite ใน Folder เดิมไม่ได้ผมมีวิธีแก้ครับ

1. Copy Favorite จาก XP มา Vista
2. เปิด IE7 เลือกเมนู File->Import and Export ทำการ Export Favorite ไปเป็นไฟล์ bookmark.htm (และเก็บไว้ให้ดี)
3. ลบไฟล์ใน Favorite ให้หมด
4. เปิด IE7 เลือกเมนู File->Import and Export ทำการ Import Favorite จากไฟล์ bookmark.htm ในข้อ2

หลังจากทำครบ 4 ขัั้นตอนแล้ว ปัญหาข้างต้นจะหายไปครับ